Do you want to switch language?

Varför är det viktigt att uppnå regelefterlevnad av know -your-customer (KYC)?

Kampen mot penningtvätt och relaterade regler har intensifierats, med EU som prioriterar centraliserad kontroll. I Sverige har penningtvättsärenden ökat kraftigt, vilket har resulterat i saftiga böter för bristande efterlevnad av AMLD-regler.
A man sitting by a window attending an online meeting on his lapop.

Penningtvätt och relaterade regler är alltid aktuella ämnen, kanske nu mer än någonsin, med ansträngningar att centralisera kontrollen högt på EU:s agenda. 

Därför är förberedelse avgörande för att undvika att bli måltavla för myndigheter som misstänker regelbrott. Vi kan redan se en kraftig ökning av penningtvättrelaterade ärenden som hanteras av Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Böter för att inte följa AMLD-regler 

Antalet publicerade sanktionsbeslut från Finansinspektionen (FI) ökade sex gånger mellan 2019 och 2020. Dessutom utfärdades under 2020 sanktioner på över 5 miljarder SEK till banker och företag under FI:s tillsyn. 

Länsstyrelsen övervakar vissa företag enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Deras arbete fokuserar mycket på övervakning och inspektion av företag samt genomförande av åtgärder mot oregistrerade företag. 

Länsstyrelsen övervakar många organisationer som omfattas av Anti-Money Laundering Directive. På liknande sätt ökar det växande antalet organisationer i takt med antalet fattade beslut. 

Företag behöver hjälp för att uppfylla kraven i komplexa regelverk 

Många av Länsstyrelsens ingripanden riktas mot företag inom branscher som historiskt sett kanske inte har behövt överväga sina KYC- eller kundkännedomsprocesser, som till exempel: 

 • konstgallerier 
 • auktionshus 
 • konstnärer 
 • tillhörande ombud 

Detta ändrades dock när de blev en del av en tillsynsbransch som påverkades av de senaste revideringarna av Anti-Money Laundering Directive. 

Baserat på tillgängliga data är det ingen överraskning att Länsstyrelsen främst ingriper på grund av otillräckliga förfaranden för att underlätta KYC, kundkännedomsåtgärder och rapportering. 

Dessa överträdelser av regler för att förebygga penningtvätt har resulterat i böter på upp till flera miljoner SEK för enskilda fall. Data från Länsstyrelsen i Stockholms län bekräftar att antalet ingripanden från myndigheter i penningtvättsärenden har nästan fyrdubblats mellan 2018 och 2021. 

Hur man följer AMLD-regler 

Att bygga den ultimata riskmodellen är avgörande för hela KYC-processen. Med enkla ord är Know Your Customer (KYC) processen att identifiera vem du gör affärer med. Därför är ett riskbaserat tillvägagångssätt ett måste för att följa reglerna. 

Riskprocessen inkluderar vanligtvis tre steg: 

 • Det första steget är att genomföra en riskbedömning av företaget baserat på de produkter och tjänster som erbjuds och risken att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
 • Det andra steget är att utföra en allmän riskbedömning av kunderna genom att skapa en riskprofil med en risknivå för varje klient. Du bör övervaka och uppdatera dessa profiler regelbundet. 
 • Slutligen, inför rutiner och riktlinjer för övervakning och rapportering av misstänkta fall till myndigheterna. 

Det är viktigt att notera att du alltid måste genomföra en riskbedömning oavsett din bransch. 

På Trapets har vi integrerat KYC-screening i alla våra tjänster för att säkerställa att KYC-data används från screening till bordläggning till transaktionsövervakning. Detta gör det möjligt att snabbt skicka rapporter till myndigheterna. 

Hur Trapets kan hjälpa dig med dina KYC-processer 

Vår AML-plattform kan enkelt integrera KYC-svar med transaktionsövervakning. Denna kombination gör det bekvämare än någonsin att få användbara larm när en kunds ovanliga transaktionsbeteende kan innebära en risk för penningtvätt. 

Trapets erbjuder expertis i att sätta upp riskmodeller inom plattformen och minimera risken att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism samtidigt som du uppfyller regelverket. 

Vi erbjuder också en unik Managed Service via vårt Financial Crime Surveillance-team (FCS) för företag som hellre vill outsourca sin transaktionsövervakning till experter. Vi har sett en ökande efterfrågan på detta från fintech- och finansföretag och andra branscher som påverkas av penningtvätt och relaterade regler. 

Är ditt företag förberett på de potentiella konsekvenserna av en revision? Har du redan implementerat transaktionsövervakning? Om ja, hur integrerar du transaktionsövervakning med din KYC-process? 

Om du vill veta mer om att integrera dina KYC-processer med transaktionsövervakning, automatisera dina efterlevnadsprocesser och minska din arbetsbelastning är du välkommen att kontakta oss! 

Related content

 • A person in a mustard colored sweater working on a laptop.

  Uppdateringar av sanktionslistor

  Som leverantör av globala sanktionslistor vill vi försäkra oss om att du är medveten om att vi på Trapets säkerställer att de senaste händelserna återspeglas korrekt i alla våra lösningar för sanktionslistor.

 • A busy city street in Stockholm with modern buildings and a blurred person walking in the foreground.

  Penningtvätt i spelindustrin – vad du behöver veta

  Penningtvätt inom spelindustrin kan få stora konsekvenser för spelbolag och dess samarbetspartners. Därför är det viktigt att följa reglerna kring penningtvätt och kundkännedeom för att undvika riskerna associerade med bristfällig regelefterlevnad.

Prata med en expert

Vi hjälper dig med mer information och en genomgång av våra lösningar. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.