Do you want to switch language?

Trapets hjälpte det nordiska bolåneinstitutet att ligga steget före kriminella aktörer

Den ledande nordiska bolåneaktören växte snabbt vilket gjorde att deras tidigare AML-lösning inte kunde hantera de stora datavolymerna. Tack vare Trapets kunde företaget förbättra sina AML-processer (anti-money laundering) och regelefterlevnad.
A traffic light in silhouette against a bright sky with lens flare.

Bransch: Bolån

Utmaning: Verksamhetens befintliga AML-lösning kunde inte hantera de växande datavolymerna, vilket ledde till ökade resurser och manuella bedömningar.

Lösning: Trapets Transaction Monitoring

Resultat:

  • Ökad kvalitet i efterlevnadsarbetet.
  • Mer tid till strategiska initiativ.
  • Förbättrade relationer med tillsynsmyndigheter och kunder.

Utmaningen: en AML-lösning som uppfyller kraven på efterlevnad

Ett ledande nordiskt bolåneinstitut kontaktade Trapets. Som finansiellt bolagt omfattades företaget av strikta regler för efterlevnad av rådande penningtvättslagar.

I takt med att företaget växte snabbt ökade också mängden data som skulle bearbetas. Företagets tidigare AML-lösning klarade inte av att hantera de ökande datavolymerna, vilket gjorde det svårt att uppfylla kraven på regelefterlevnad.

Därför var verksamheten tvungen att förlita sig på manuella granskningar för att upptäcka och agera på potentiella AML-risker, vilket var tidskrävande och ineffektivt.

Manuella granskningar innebar en risk för mänskliga fel och krävde betydande resurser, vilket ökade kostnaderna.

Bolåneaktören behövde en ny partner som effektivt kunde hantera stora datamängder, erbjuda transaktionsövervakning i världsklass för att identifiera misstänkta aktiviteter, samt generera omfattande rapporter för att uppfylla lagstadgade krav.

Dessutom krävdes flexibilitet och enkel användarhantering för att hålla jämna steg med lagändringar och snabbt kunna anpassa sig till nya efterlevnadskrav.

Lösningen: automatiserad transaktionsövervakning

Trapets gjorde det möjligt för bolåneinstitutet att uppfylla sina behov av AML-teknik och förbättra sina möjligheter till förebyggande åtgärder.

Bolåneinstitutet integrerade Trapets Transaction Monitoring för löpande transaktionsövervakning och beteendeanalys, vilket underlättade i upptäckten av misstänkt aktivitet och förmågan att identifiera högriskkunder.

Det gjorde det också möjligt för dem att genomföra riskbedömningar i realtid av sina kunder under onboarding via API-integration.

Trapets Transaction Monitoring kunde hantera stora datamängder och integrera ytterligare datakällor för bättre riskdetekteringsmekanismer och förmåga att identifiera misstänkt aktivitet.

Den enkla och heltäckande plattformen gjorde det möjligt för kunden att skala upp sina behov i takt med att verksamheten växte.

Ännu viktigare var att flexibiliteten i lösningen gjorde det möjligt för kunden att utöva hög kontroll över sina AML-processer.

Företaget kunde äga, konfigurera, förfina och förbättra nästan alla systeminställningar, inklusive riskmodeller och varningar.

Detta gjorde det möjligt för kunden att snabbt anpassa sig till regeländringar och snabbt upptäcka och reagera på potentiella AML-risker.

De kunde också upprätthålla en tillfredsställande, uppdaterad standard utan att behöva förlita sig på externa konsulter eller utvecklare.

Eftersom Trapets lösningar lär sig och anpassar sig till nya beteendemönster kunde verksamheten ligga steget före när det gällde att identifiera potentiella penningtvättsaktiviteter och säkerställa regelefterlevnad på lång sikt.

Resultat: förbättrad efterlevnad av AML-regler och processer

Tack vare Trapets har bolåneinstitutet effektiviserat sina AML-processer och ökat kvaliteten på sitt efterlevnadsarbete. Det har gjort det möjligt för teamet att frigöra tid för att fokusera på mer strategiska initiativ.

Trapets lösning hjälper också kunden att uppfylla etiska standarder.

Genom att förbättra sina AML-rutiner har kunden stärkt sina relationer med tillsynsmyndigheter, kunder och intressenter.

Det i sin tur har hjälpt företaget att bygga upp ett starkt rykte som ett ansvarsfullt och pålitligt finansiellt institut, vilket är avgörande för långsiktig framgång i den mycket konkurrensutsatta bolånebranschen.


Prata med en expert

Vi hjälper dig med mer information och en genomgång av våra lösningar. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

AML lösningar

Så använder andra företag Trapets Transaktionsmonitorering