Do you want to switch language?

Senaste produktnyheterna (Q3): Transaction Monitoring

Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 4.2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.
A wooden slatted ceiling with red and orange gradients.

Nedan hittar höjdpunkterna från den senaste versionen. För fullständiga versionsanteckningar, besök vår Developer Portal. Du kan besöka vår supportportal för att få tillgång till den senaste versionen.

Bättre löpande övervakning med nytt varningslarm: Flagged country

Den senaste versionen introducerar ett nytt varningslarm, Flagged country. Detta larm meddelar dig när en individ som har utfört en transaktion har koppling till ett land som anses vara anmärkningsvärt, dvs. ett högrisktredjeland. Du kan använda detta varningslarm för att utföra Enhanced Due Dilligence (EDD) för att mer noggrant identifiera och övervaka kunder som är relaterade till högrisktredjeländer.  

Jämför din riskfördelning över tid: Riskfördelningsgraf  

En ny jämförande kalenderfunktion låter dig utvärdera en ändrad riskmodell genom att jämföra den med en tidigare riskfördelning efter ändringar i riskmodellen eller andra mer omfattande affärsförändringar. Du kan välja vilket datum som helst och se den motsvarande riskfördelningsgrafen för det specifika datumet. Denna nya funktion gör att du kan se historiska trender och mönster i din riskfördelning över tid för att fatta mer informerade beslut om din riskhantering framöver.