Do you want to switch language?

Senaste produktnyheterna (Q3): Customer Due Diligence

Den senaste versionen av Trapets Customer Due Diligence, 4.2023.3, introducerar en dualitetsprincip för att godkänna eller eskalera beslut.
A tiled floor with diagonal shadows from a railing or fence.

Nedan hittar du höjdpunkterna från den senaste versionen. För fullständiga versionsanteckningar, besök vår Developer Portal. Besök vår supportportal för att få tillgång till den senaste versionen.

Ny dualitetsprincip för bättre beslutsfattande

I den senaste versionen kan du använda en dualitetsprincip för att godkänna eller eskalera beslut. Dualitetsprincipen ser till att minst två medlemmar i olika fördefinierade användargrupper i Customer Due Diligence granskar de fall som behöver ytterligare handläggning. Du kan även låta ytterligare en person bedöma fallet. Genom att lägga till en beslutsnivå får du mer kontroll över din godkännandemodell. Det förbättrar kvaliteten, säkerheten och integriteten i dina KYC/KYB-processer.