Do you want to switch language?

Senaste produktnyheterna Q1 2023: Marknadsövervakning

Ta reda på höjdpunkterna för den senaste produktreleasen för Marknadsövervakning.
A red gradient background transitioning from dark to light from left to right.

Tre huvudkategorier är i fokus för de senaste uppdateringarna: 

  • Webbgränssnitt 
  • Triggers 
  • Andra uppdateringar 

Webbgränssnitt 

Sökfunktioner 

Vi har byggt nya söksidor för ordrar och trades. Detta tillägg låter användaren skapa bättre sökningar genom att använda filtreringsalternativ, vilket gör det möjligt att exportera resultaten direkt till Excel utan att använda rapportsidan.  

Hjälptextfunktionalitet 

Vi har lagt till ny funktionalitet för att visa hjälptext inom applikationen. Det är för närvarande endast tillgängligt på de nya söksidorna och triggers.  

Triggers 

Vi har lagt till flera nya triggers som är kopplade till intrumentrörelser efter publicerade nyheter.  

Andra uppdateringar 

Vi har förbättrat hur vår lösning agerar när användarsessionen har löpt ut. Slutligen har olika åtgärder vidtagits för att förbättra prestandan för Market and Trade Surveillance och vår hostingplattform.  


För frågor eller mer information, kontakta gärna vår support.