InstantWatch AML

InstantWatch AML erbjuder automatisk övervakning för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism. Plattformen är mycket användarvänlig och stödjer det senast uppdaterade penningtvättsdirektivet.

Om systemet

Modulen InstantWatch AML tillhandahåller en plattform för automatisk övervakning och compliance. Systemet analyserar ett flöde av transaktioner i realtid och varnar i enlighet med ett konfigurerbart regelverk. Modulen AML tillhandahåller automatisk övervakning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nerladdningar

InstantWatch AML summary AMLD e-book AML Acronyms

Funktioner

Varför ett system för AML övervakning?

Penningtvätt och terroristfinansiering är ett allvarligt problem som Banker och andra finansiella institut ständigt riskerar att utnyttjas för. Det är viktigt för dessa verksamheter att följa aktuella regelverk för att minimera riskerna att utnyttjas för penningtvätt och terroristfinansiering.

Hur tillämpar systemet ett riskbaserat förhållningsätt?

InstantWatch AML utför en riskberäkning av kunder, konton/ depåer och transaktioner. Detta sker utifrån en mängd faktorer såsom nationalitet, skatteland, kontotyp, transaktionstyp. Kunderna delas därefter in i riskgrupper av systemet.

Hur finner InstantWatch AML misstänkta transaktioner och mönster?

Systemets automatiska övervakningsmodul utför en avancerad mönsteranalys av varje transaktion, utifrån olika scenarion. Systemets scenarion bygger bland annat på de som återfinns i EU-direktivet, föreskrifter, olika metoder och trender samt andra branschspecifika scenarion. Om ett mönster uppfylls så utfärdas ett larm.

Hanterar InstantWatch AML KYC, Know Your Customer?

InstantWatch AML är integrerad med InstantWatch KYC Screening, en snabb och lättillgänglig tjänst för screening av kunder mot PEP- och sanktionslistor. Kunder kontrolleras automatiskt mot PEP- och sanktions-listor, dels vid kundregistrering och dels löpande. Möjligheten att göra kontroller mot Ofac/SDN finns också. InstantWatch AML hanterar även KYC-frågor och svar vilket gör att det går snabbt och enkelt att utreda ett larm som utfärdats.

Enkel ärendehantering och dokumentation

Systemet utfärdar ett larm när ett fördefinierat scenario uppfylls. InstantWatch AML tillhandahåller kraftfullt stöd för att hantera en eller flera larm som behöver utredas, dokumenteras och ibland rapporteras.

Kan InstantWatch AML hantera ett stort antal konton och transaktioner?

InstantWatch är ett av de mest kraftfulla transaktionshanteringssystemen i världen. Varje dag genomförs mer än 10 miljarder mönsteranalyser på över 500 miljarder transaktioner för våra kunder i InstantWatch. Systemet hanterar 100 000 transaktioner per sekund på en standarsserver.

Kraftfullt och användarvänligt

Systemet är extremt kraftfullt och genomför komplexa mönsteranalyser. Det är deussutom mycket användarvänligt, lätt att lära sig och att använda. Den komplexa funktionaliteten är gömd ”bakom scenen”.

Varför använda sig av InstantWatch AML?

InstantWatch AML har funnits på marknaden sedan 2005. Det är välbeprövat och används av många stora banker och andra finansiella institut. Funktionaliteten i systemet uppdateras och förbättras ständigt för att anpassas till nya regelverk och kundförfrågningar.

Instantwatchmarket

Varje dag genomförs mer än 60 miljarder mönsteranalyser på 3 miljarder transaktioner för våra kunder i InstantWatch.

Hur kommer jag igång?

InstantWatch AML erbjuds som en internettjänst hostad av Trapets, vilket är det snabbaste sättet att komma igång på. All säkerhet hanteras av Trapets. InstantWatch kan alternativt levereras, och hostas, av kunden. Leveransprojektet är snabbt och effektivt och kunden kan vara igång inom några veckor. Kontakta gärna Trapets för mer information och priser.

BOKA EN DEMO