Do you want to switch language?

Senaste produktnyheterna (Q2 2023): Transaction Monitoring (Instantwatch AML)

Läs om höjdpunkterna relaterade till den senaste produktreleasen för Transaction Monitoring.
A red gradient background transitioning from dark to light from left to right.

Ny skala för Closing status

Vi introducerar en ny skala för Closing status för larm och ärenden. Den här förändringen ger möjligheter att i framtiden förutspå hur pass allvarliga utfärdade larm är, vilket ger en bättre grund för att justera larmutlösare och ökad granularitet i rapporter.  

Välj lista i Screening (KYC Screening) alert trigger

Möjlighet till att välja vilka listor du vill använda för screening. En ny sektion har lagts till i konfigurationen av Screening alert trigger. som visar alla listor som du har tillgång till. 

Adverse Media Screening 

Du kan använda funktionen för Adverse Media Screening - negativ mediabevakning - för att samla information av negativ karaktär om både företag och privatpersoner.  

Nya filter i widgeten för relationsgrafen 

En vanlig utmaning är att du i vissa fall kan stöta på alltför många relationer, vilket gör det mycket svårt att identifiera och förstå varje koppling. Vi har förbättrat och förfinat filtren för en mer ingående förståelse av kopplingar.  

För utförliga versionsanteckningar och teknisk information, beskök gärna vår Developer Portal

För frågor eller mer information, kontakta gärna vår support.