Do you want to switch language?

Penningtvätt i spelindustrin – vad du behöver veta

Penningtvätt inom spelindustrin kan få stora konsekvenser för spelbolag och dess samarbetspartners. Därför är det viktigt att följa reglerna kring penningtvätt och kundkännedeom för att undvika riskerna associerade med bristfällig regelefterlevnad.
A busy city street in Stockholm with modern buildings and a blurred person walking in the foreground.

Nyligen fick en spelgrupp betala böter på 3,8 miljoner brittiska pund efter att en utredning av Storbritanniens spelkommission (UK’s Gambling Commission) avslöjade "betydande brister i socialt ansvar och penningtvätt".

En av anledningarna till bristen på efterlevnad var att de inte hade verifierat deras kundinformation. Kundkännedomsprocesser förlitar sig på att verifiera den information som kunderna har lämnat in. Företag som regleras enligt EU:s Penningtvättsdirektiv måste utföra tillräckliga kundkännedomskontroller på sina kunder och rapportera misstänkta transaktioner.

AML - Spelet är slut

Innan boten betalades upphävde Storbritanniens Spelkommission gruppens operatörlicens "på grund av flera efterlevnadsproblem". De bedrev alla sina webbplatser (aktiva i Storbritannien) utan intäkter, vilket kostade företaget tusentals pund i förlorade intäkter - för att inte tala om det potentiella skadade ryktet och förlusten av affärsmöjligheter.

Helen Venn, verkställande direktör på Spelkommissionen, sa: "Alla spelverksamheter bör noggrant följa detta fall". Hon föreslog att andra spelbolag ser till att de har vattentäta policys kring bekämpning av penningtvätt för att undvika liknande fall.

För vissa spelbolag är det här ingen nyhet, eftersom liknande böter blir allt vanligare och allvarligare. Gamblingindustryfines.com skriver att "spelföretag var tvungna att betala ~44 miljoner brittiska pund i böter som utfärdats av spelmyndigheter under 2020 (en ökning med 175% jämfört med 2019 års siffror)". Vid slutet av januari 2022 hade detta värde redan överstigit 1,3 miljoner brittiska pund.

Europeiska spelmyndigheter verkställer strikt regelverken kring penningtvätt. Frågan är inte om bristfälliga AML-processer kommer att straffas, utan snarare när.

Hur penningtvätt fungerar i spelvärlden

Spel- och bettingbolag löper hög risk att utnyttjas för penningtvätt av kriminella, som använder olika taktiker för att kringgå reglerna. Den olagliga aktiviteten kan ske i olika former, till exempel:

  1. Kriminella sätter in illegalt erhållna pengar på flera bankkonton och överför dem sedan till en spelwebbplats.
  2. Flera deltagare spelar sedan med varandra i ett spel (till exempel poker) och ser till att ett konto vinner flest spel.
  3. Vinnaren överför pengarna till sitt bankkonto som "vinster", vilket tvättar dem som "rena".

Penningtvätt kan också ske när en spelare använder illegalt erhållna pengar i ett spel med hög vinstchans (till exempel spel med odds eller procentandelar). "Vinnarna" tar sedan ut pengarna på ett bankkonto som är "rena".

Hur penningtvätt påverkar företag

Penningtvätt påverkar inte bara spelbolag. Risker finns även för de betalningsinstitut som hanterar transaktionerna för sådana kunder. Som en separat men ändå relevant händelse varnades nyligen en stor svensk betalningsleverantör och fick en bot på 130 miljoner SEK för brister i sitt arbete mot penningtvätt.

Den svenska Finansinspektionen noterade att bristerna inom betalningsinstitutet främst berodde på den ökade risken som är förknippad med sektorn.

Det är dags att höja nivån på din regelefterlevnad

Dessa exempel på böter och överträdelser inom spel och betalningar är bara toppen av isberget när det kommer till bekämpning av penningtvätt.

Det finns kriminella som försöker utnyttja företag och webbplatser för att tvätta pengar, medel som kan ha erhållits genom människohandel, illegal handel med djur, narkotika och mer.

Med stora påtryckningar från myndigheter och en ökande grupp kriminella som försöker begå finansiella brott, vad kan spelbolag och deras betalningsleverantörer göra?

Företag i reglerade branscher kan hantera sina processer för kundkännedom, onboarding- och löpande due diligence och uppfylla kraven i Penningtvättsdirektivet på flera sätt, till exempel:

  1. Få på plats ett efterlevnadsteam, sätta upp omfattande interna processer och övervaka kundsvar, insamlad information och transaktioner.
  2. Använda en efterlevnadsplattform för att automatisera och effektivisera processer, konfigurera anpassade varningslarm och omedelbart agera på genererade larm.
  3. Låta dagliga AML-processer hanteras av ett expertteam - Trapets Financial Crime Surveillance. Det kan vara en utmärkt lösning för uppstartsbolag som behöver ytterligare stöd för att monitorera transaktioner och skriva rapporter, samtidigt som du behåller full kontroll över vilka fall du vill rapportera till myndigheterna.

Slutsats

Om du är eller samarbetar med ett spel- eller bettingbolag löper du risk att utnyttjas för penningtvätt- och terroristfinansiering. För att minimera denna risk är det av största vikt att du har rigorösa system och processer på plats.

Overlapping geometric shapes in pink, green, and brown, creating a gradient metallic texture.

Externa aktörer som påverkas

Om du är eller arbetar med ett spel- eller bettingbolag riskerar du att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. För att minimera risken är det avgörande att du har rigorösa system och rutiner på plats.

Om du vill undvika böter, dålig PR och maximera lönsamheten i ditt företag – kontakta oss idag.