Do you want to switch language?

Trapets lanserar världens första lista som täcker EU:s utökade sanktioner

I nära samarbete med våra kunder har Trapets experter inom regelefterlevnad utvecklat en ny screeninglista i enlighet med EU:s ”50-procentregel” som förstärker kundkännedomsprocesser och säkerställer efterlevnad med sanktionsriktlinjer.
Silhouetted figures walking on a bustling city street at sunset, with tall modern buildings.

Som ett resultat av ett nära samarbete mellan våra kunder och Trapets egna experter inom regelefterlevnad har vi skapat en ny screeninglista som uppfyller EU:s "50-procentsregel". 

EU:s sanktionsriktlinjer kräver att företag och dotterbolag som ägs av EU-sanktionerade enheter måste bedömas enligt kriterierna för 50-procentsregeln. Detta gäller naturligtvis enheter som kontrolleras av sanktionerade ryska oligarker.

Trapets upptäckte att de flesta av de berörda företagen och enheterna inte fanns med i den ursprungliga EU-sanktionslistan. Därför utvecklade Trapets en egen lista för EU:s uppdaterade sanktioner. Kunder hos Trapets kan nu automatiskt screena sina klienter och leverantörer mot den nyligen utvecklade listan. 

Trapets är i nära samarbete med lokala och globala kunder för att säkerställa att våra lösningar framgångsrikt löser kontinuerliga behov kring regelefterlevnads. Gunnar Wexell, medgrundare av Trapets: "det är vår plikt att tillhandahålla våra kunder de senaste sanktionslistorna så att de snabbt och effektivt kan utöva kundkännedom och följa reglerna i kampen mot finansiell brottslighet." Gunnar fortsätter: "Vi är oerhört stolta över hur snabbt vårt team svarar på våra kunders föränderliga krav och hur vi fortsätter att erbjuda branschledande lösningar för våra kunder." 

Enligt EU:s sanktionsriktlinjer, "kriteriet som ska beaktas när man bedömer om en juridisk person eller enhet ägs av en annan person eller enhet är om den andra personen eller enheten innehar mer än 50% av äganderätten till en enhet eller har en majoritetsandel i den. Om detta kriterium uppfylls anses den juridiska personen eller enheten ägas av en annan person eller enhet". 

Mer läsning 


Vid frågor, kontakta: 

Sanja Gabler, CMO 

+4670 289 15 44 

Sanja.gabler@trapets.com 

Trapets är ett SaaS-bolag som erbjuder lösningar för regelefterlevnad och förebyggande av finansiell brottslighet, bland annat inom penningtvätt, kundkännedom och marknadsövervakning. 

Trapets grundades år 2000 och har sedan dess hjälpt företag att möta regulatoriska krav och skapa bättre affärsprocesser för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Över 300 företag använder våra lösningar - allt från småbolag till reglerande institutioner. Vi har blivit utsedda till ett av de 100 bästa RegTech-företagen globalt. 

Related content

Prata med en expert

Vi hjälper dig med mer information och en genomgång av våra lösningar. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.