Nyhetsrum

Monterro investerar i Trapets

Mjukvaruinvesteraren Monterro har förvärvat en majoritet i Trapets AB, ett nordiskt ledande RegTech-bolag. Trapets tillhandahåller en kraftfull SaaS-plattform för att bekämpa finansiell brottslighet och uppnå regelefterlevnad. Planen framåt för Monterro och Trapets är att expandera verksamheten genom att investera i produktutveckling, förstärka organisationen och accelerera affären utanför Norden. Monterros erfarenhet av att utveckla mjukvarubolag inom B2B-segmentet kompletterar Trapets gedigna branscherfarenhet.

Stockholmsbaserade Monterro är en nordisk ledande investerare inom B2B-mjukvara, med mål att göra nordiska mjukvarubolag till marknadsledare i sin nisch. I januari 2019 stängde Monterro sin tredje fond om 2,5 miljarder SEK. Totalt sett förvaltar bolaget 4,3 miljarder SEK.

– Vi har under en lång tid följt Trapets, och identifierat dem som ett lovande tillväxtföretag inom den snabbväxande RegTech-marknaden. Baserat på sin djupa branscherfarenhet har Trapets utvecklat en avancerad SaaS-tjänst som hjälper användarna att bekämpa finansiell brottslighet och uppfylla höga regulatoriska krav, säger Thomas Bill, Managing Partner på Monterro. Förutom en stabil, växande kundbas i Norden, har Trapets stark tillväxt i Europa och framför allt i Storbritannien. Det finns mycket goda möjligheter för ytterligare internationell expansion. Vi ser fram emot att arbeta med Trapets för att fortsätta accelerera tillväxten, genom investeringar i produkt och utökad organisation.

Trapets AB, hemmahörande i Stockholm, tillhandahåller SaaS-tjänster inom RegTech (Regulatory Technology) till den globala finanssektorn för att motverka finansiell brottslighet och för regelefterlevnad. Bolaget hjälper sina kunder med hela flödet från initial och löpande kundkännedom till övervakning mot penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägerier. Trapets tjänster omfattar också övervakning av värdepappershandel för upptäckt av insiderhandel och marknadsmanipulation på börser och marknadsplatser.

– Genom samarbetet med Monterro kan vi expandera snabbare och satsa mer på produktutveckling och leverera ännu starkare produkter till våra kunder. Monterro har varit med på tillväxtresor liknande vår tidigare vilket kommer vara till stor nytta i Trapets fortsatta expansion, säger Dan Sjöholm, VD på Trapets.

Om Trapets
Trapets är med 20 års erfarenhet Nordens ledande leverantör av RegTech-tjänster för att motverka finansiell brottslighet. Bolaget är ISO 27001-certificerat och vänder sig till den globala finansindustrin där kunderna utgörs främst av banker, finansbolag, värdepappersföretag, börser och finansinspektioner.
InstantWatch är Trapets egenutvecklade SaaS-plattform med olika moduler för initial och löpande kundkännedom, identifiera penningtvätt och bedrägerier samt för marknadsövervakning. Som komplement tillhandahåller Trapets en unik tjänst för outsourcad övervakning, där företagets experter utövar de operativa övervakningsuppgifterna för kundernas räkning. Trapets tjänster hanterar dagligen cirka tre miljarder transaktioner och gör i snitt mer än en miljon mönsteranalyser av transaktioner i sekunden. www.trapets.com

Om Monterro
Monterro är en ledande investerare inom B2B-mjukvara i Norden, med målet att bygga marknadsledande nordiska mjukvarubolag. Med operativ erfarenhet från att ha utvecklat och drivit bolag såsom Pointsec, Episever och Orc Software, arbetar Monterro aktivt med att stödja olika aspekter av portföljbolagens tillväxt. Monterro förvaltar ett kapital om 4,3 miljarder SEK och gemensamt har bolagets verksamma partners en betydande andel av fondernas kapital motsvarande 30%. Sedan starten 2012 har Monterro genomfört 13 investeringar samt 14 tilläggsinvesteringar. www.monterro.se

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Sjöholm, VD, Trapets
+46 706 42 08 47 | dan.sjoholm@trapets.com

Thomas Bill, Managing Partner, Monterro
+46 705 426 271 | thomas.bill@monterro.se